Fami通公开新一周日本软硬件(4月8日至4月14日)销量排行榜,新发售的《泡沫のユークロニア》登顶,《马里奥赛车8豪华版》第二,《碧姬公主:表演时刻!》第三。

打开网易新闻 查看精彩图片

榜单详情:

软件:

1.【Switch】《泡沫のユークロニア》–11,553

2.【Switch】《马里奥赛车8豪华版》–11,247 (5,792,910)

3.【Switch】《碧姬公主:表演时刻!》–10,736 (135,168)

4.【Switch】《超级马里奥兄弟:惊奇》–8,881 (1,822,526)

5.【Switch】《任天堂Switch运动》–7,962 (1,314,142)

6.【PS5】《浪人崛起》–6,985 (103,850)

7.【Switch】《我的世界》–5,848 (3,496,869)

8.【Switch】《喷射战士3》–5,729 (4,276,628)

9.【Switch】《集合啦!动物森友会》–5,342 (7,740,635)

10.【Switch】《双人成行》 –4,832 (38,379)

硬件:

1.Switch OLED–58,336 (7,072,502)

2.PlayStation 5–16,455 (4,749,726)

3.Switch Lite–7,114 (5,810,067)

4.Switch–5,763 (19,769,043)

5.PlayStation 5数字版–4,486 (755,754)

6.Xbox Series X–1,873 (265,990)

7.Xbox Series S–743 (307,859)

8.PlayStation 4–41 (7,925,487)