Tổ chức Kỷ lục châu Á vừa chính thức có quyết định xác lập 10 Kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam theo bộ tiêu chí Kỷ lục ẩm thực và đặc sản châu Á năm 2023. Đây là lần thứ 4, Tổ chức Kỷ lục châu Á công bố các Kỷ lục châu Á mới cho ẩm thực, đặc sản Việt Nam sau năm 2012, 2013 và 2022 với sự đề cử của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings).

亚洲纪录组织日前正式决定,根据2023年亚洲美食和特产纪录标准,向越南美食和特产礼品颁发10项新的亚洲纪录认证书。此前,2012年、2013年和2022年,亚洲纪录组织也根据越南纪录组织(VietKings)的提名为越南美食和特产礼品颁发亚洲纪录认证书。

打开网易新闻 查看精彩图片

Cụ thể, 10 Kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam gồm 5 món đặc sản là: Bánh mì Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), cơm Hến (Thừa Thiên Huế), lẩu thả Phan Thiết (Bình Thuận), nem nướng Ninh Hòa (Khánh Hòa), bún nước lèo (Sóc Trăng). Cùng với đó, 5 đặc sản thiên nhiên và đặc sản quà tặng gồm: Cốm làng Vòng (Thành phố Hà Nội); khoai deo (Quảng Bình), mè xửng (Thừa Thiên Huế), dâu Đà Lạt (Lâm Đồng), bánh tét Trà Cuôn (Trà Vinh).

具体是,获得亚洲纪录认证的越南5道特色美食为西贡面包(Bánh mì Sài Gòn)(胡志明市)、蚬饭(cơm Hến)(承天顺化省)、潘切火锅(lẩu thả Phan Thiết)(平顺省)、宁和烤肉春卷(nem nướng)(庆和省)、烤五花肉海鲜粉(bún nước lèo)(朔庄省)。获得亚洲纪录认证的越南5种特产礼品为河内市望村扁糯米(Cốm làng Vòng)、广平省红薯干(khoai deo)、承天顺化省芝麻花生糖(Mè xửng)、林同省大叻市草莓、茶荣省茶棍长粽(bánh tét Trà Cuôn)。

打开网易新闻 查看精彩图片

西贡面包(Bánh mì Sài Gòn)(胡志明市)

打开网易新闻 查看精彩图片

蚬饭(cơm Hến)(承天顺化省)

打开网易新闻 查看精彩图片

潘切火锅(lẩu thả Phan Thiết)(平顺省)

打开网易新闻 查看精彩图片

宁和烤肉春卷(nem nướng)(庆和省)

打开网易新闻 查看精彩图片

烤五花肉海鲜粉(bún nước lèo)(朔庄省)

打开网易新闻 查看精彩图片

河内市望村扁糯米(Cốm làng Vòng)

打开网易新闻 查看精彩图片

广平省红薯干(khoai deo)

打开网易新闻 查看精彩图片

承天顺化省芝麻花生糖(Mè xửng)

打开网易新闻 查看精彩图片

林同省大叻市草莓、茶荣省茶棍长粽(bánh tét Trà Cuôn)

Theo đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), hành trình tìm kiếm và quảng bá giá trị đặc biệt của Việt Nam nhất là giá trị về ẩm thực, đặc sản đã được đơn vị thực hiện suốt 13 năm qua (từ năm 2010 cho đến nay), với sứ mệnh “Mang tinh hoa Việt Nam nói chung và tinh hoa ẩm thực đặc sản Việt Nam nói riêng ra thế giới”.

越南纪录组织代表透露,该组织自2010年以来持续热衷于搜寻和推广越南的独特价值,特别是关于美食和特产的价值,全力践行“将越南特色美食精髓乃至越南精髓传递到世界各地”的使命。

Số lượng Kỷ lục về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam đạt Kỷ lục châu Á tăng lên 60 món từ năm 2012 đến năm 2023. Trong thời gian tới, VietKings sẽ tiếp tục tiến hành đề cử những giá trị nổi bật của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam một cách toàn diện đến bạn bè thế giới.

自2012年至2023年,获得亚洲纪录的越南美食和特产礼品数量已增至60种。今后,越南纪录组织将继续提名越南其他许多领域的突出价值产品,向国际友人宣传推广越南风土人情形象等。